Fag

Du sammensætter selv dit eget skema

Alle fag

Friluftsliv

Outdoor
C fag

Du kommer på dit livs rejse med store udfordringer for dit indre jeg.

På dette fag vil du møde andre lærerer der normalt ikke kommer på skolen, da vi trækker specifikke kompetencer til området ind i faget.

Se faget

Mental og fysisk træning
D fag

Vi laver spændende øvelser, hvor du kommer på kanten af din komfortzone, dyrker udholdenhedstræning, samarbejder med sjove teambuilding aktiviteter, vinterbader på smukke Varbjerg Strand og lærer at meditere og reflektere over egen læring. Her kan alle også være med.

Se faget

Krop, køn og sexualitet
Frivillig deltagelse

Dette er et fag om proces og er – og vil altid være – i proces. Kom som du er, og lær, debatér, refletér om kroppen – både når den rummer nydelse men også når den er forvirrende og måske endda smertefuld.

Se faget

Improvisation
Frivillig deltagelse

Her ser vi nærmere på kroppens funktioner og bevidstheden omkring den, hvad kan den, og hvad vil den? Krop, sind og leg går hånd i hånd. Vi kommer bredt ud på de forskellige grænser af søgning, bevægelse og energier via sin krop med fokus på de kreative aspekter.

Se faget

NADA
Frivillig deltagelse

Mærker du ubalance i kroppen, kan NADA hjælpe dig tilbage i balance igen. De små NADA nåle eller små kugler aktiverer områder i dit øre, der hjælper kroppen og sindet tilbage på rette vej igen.

Se faget

Kreativ fremtid

Keramik
A fag

Teknikkerne er nye, gamle, traditionelle og fra hele verden. Vi arbejder ofte i emner men har du særlige ønsker til din læring, kan du altid tage en snak med læren om dette. Muligheder med ler er mange og hvert enkelt produkt er unikt.

Se faget

Kunst
A fag

Vi vægter mødet med hinanden og udviklingen af ideer, pladsen til videbegær og legesyge, og til hinandens behov for ro og fordybelse.

Der modtages fælles og individuel undervisning, hvor du kan udvikle egne tekniske færdigheder i forskellige kunstneriske metoder.

Se faget

Dansk sprog og kultur
B fag

Faget Dansk sprog og kultur er for dig, som gerne vil lære dansk eller for dig som har dansk som andet sprog. Er du nydansker eller bare i landet for en begrænset periode, er det her, du kan arbejde med dine danskkundskaber på et niveau, der passer dig.

Se faget

Tekstil Redesign
C fag

Vi giver nyt liv til brugte tekstiler og tøj – syr, indfarver og printer og sætter vores helt personlige præg på tekstiler.

Du lærer grundlæggende færdigheder i at sy på symaskine, at lave dine egne mønstre, og du lærer at printe på og indfarve tekstiler med flere forskellige teknikker.

Se faget

Bæredygtighed

Bæredygtigt byg
A fag

På Brenderup Højskole har vi brugt mange år på at specialisere os i bæredygtigt byggeri, tinyhouse og selvforsyning af energi m.m.

Se faget

Urter og personlig pleje
D fag

Her spiller permahaven også en stor rolle for os. Det er nemlig i haven alle vores urter vokser. Du lærer om urternes egenskaber og sammen laver vi the-blandinger, salver og andre gode produkter til vores krop. Du bliver din egen urtemager når du er færdig med dette fag.

Se faget

Tiny House
A fag

Der er skabt ny viden, drømme om og mulighed for at bo i et hjem, hvor der tages hensyn til miljø, kommende generationer og ikke mindst pengepungen. Hvis man gerne vil leve både gældfrit og i pagt med klimaet, starter læringsprocessen her. Kom og lær om hvordan du bygger dit eget tiny house.

Se faget

Permahave
B fag

Vi skal sammen finde frem til det gode og bæredygtige liv. Vi undersøger gamle traditioners sædvaner, men bruger også bl.a. permakulturens principper i en kreativ proces mod at finde nydelsesformer, der kan stå som et værdigt alternativ til forbrugersamfundets værdier.

Se faget

Brendere i verden

Frivillig i Nepal

Igennem de sidste 15 år har vi haft meget tætte forbindelser til Nepal. Derfor har du mulighed for at komme med på en tur hvor du ikke bare ser seværdighederne, men rent faktisk møder menneskene og oplever landet indefra.

Se faget

Frivillig i Kenya

Igennem de seneste år har vi arbejdet sammen med vores forbindelser i Kenya om at starte og opbygge både en børneskole og en højskole i Cheptigit, som ligger i et fattigt landdistrikt ca. 40 km fra byen Eldoret.

Se faget

Studierejser (Marokko og Bremen)

Mærk Verden med Brenderup Højskole

Du kan komme med til Afrikas nordvestlige hjørne. På turen til Marokko skal vi dufte, smage og føle noget helt andet end hvad vi er vant til i Europa.

For dem, der ikke tager med til Afrika, er der selvfølgelig en anden mulighed. Du kan nemlig opleve det RIGTIGE Bremen på en forrygende storbyekspedition.

Se faget

Fællesfag

Forstanderens time

Her vendes og belyses livet, mødet mellem kulturer, hverdagens små og store udfordringer. Spørgsmål stilles om hvem vi er, hvorfor er vi her og hvor er vi på vej hen. Det er også her i tager temperaturen på vores fællesskab og evaluere det undervejs og til slut.

Samling / Round About

Her oplever du mange foredrag og vi møder mange forskellige mennesker der kommer og forstyrre vores verdensbillede. Det kan være foredragsholdere udefra, men det kan også være de undervisere, du kender fra hverdag på skole

Yoga

Her har vi fokus på smidighed, afslapning og kontakt til kroppen. Alle kan deltage, blot du kommer med et åben mindset og er villig til at deltage i yogafællesskabet på skolen.

Morgensamling

Vi mødes hver morgen. Synger en sang sammen, hører et digt, en fortælling eller nyheder.

Kulturaften

Vi ser nærmere på egne og hinandens kulturer.

Gennem kreative opgaver, musik, film, kunst, leg, dans, mad og samtaler dykker vi ned i de traditioner og værdier, der er med til at skabe os som mennesker.

Vi bliver mere opmærksomme på egen identitet og på hvilke værdier, vi ønsker som grundlag for vores liv. Samtidig vokser vores nysgerrighed og respekt overfor andre kulturer og måder at leve på.​

Kontaktgrupper

Alle elever på Brenderup Højskole har en kontaktperson. Formålet er at skabe en tæt og tryg kontakt mellem elev og lærer, så der altid er en lærer at gå til, hvis der opstår udfordringer eller du har brug for en god snak. Hver uge mødes hver kontaktgruppe for at drøfte et emne eller for at planlægge en aktivitet for hele skolen.

Samtalegruppe med fokus på personlig udvikling

Tirsdag aften har du mulighed for at deltage i en lille samtalegruppe. Vi vil gerne give dig muligheden for at kunne reflektere over dig selv, livet eller de relationer du befinder dig i, derfor vil denne samtalegruppe være styret af en underviser. Samtalegruppen er sammen en time hver tirsdag aften og der er mulighed for at sætte egne mål for fremtiden.

Du sammensætter selv dit skema

Skema eksempel

Halvdelen af tiden er altså afsat til dit A-fag.

A-fagene vil passe til højskoleopholdets sæson. Så i vinterhalvåret vil størstedelen af  undervisningen foregå indendørs og  i sommerhalvåret skal vi ud og nyde det danske vejr.

Dansk sprog og kultur er altid garanteret i alle fagperioder.

Skemaet er vejledende, og vi tager forbehold for ændringer.

Se skemaeksempel for efteråret 2023

Mentorforløb og vejledning

Er du under 25 år og uden uddannelse, har du mulighed for at blive optaget på skolen som mentorelev. Dette kræver at du sammen med din UU-vejleder har udarbejdet en uddannelsesplan, hvor et højskoleophold indgår.

Som mentorelev tilbyder vi dig ekstra vejledning udover den ovenfor beskrevne. Du bliver tilknyttet en af vores lærere, som hjælper dig til at nå de mål, der er i uddannelsesplanen. Alle skolens lærere er mentoruddannet.

Læs mere om mentorforløbet og vejledningen på Brenderup

Projektuge

Projektugen giver dig mulighed for at arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne indenfor overskriften bæredygtighed. Mulighederne er mange og det er kun dig selv der sætter begrænsningen. 

Du får indblik i arbejdsprocessen fra idéfase til projektbeskrivelse og til gennemførelsen af projektet. I løbet af processen får du vejledning af en lærer. Vi slutter ugen af med at præsentere projekterne for hinanden.

Undervisningen

Du får gode fortællinger og interessante foredrag af skolens lærere. De har spændende ting på hjerte og brænder for at berette om det.

Højskolesangbogen er vigtig for os på Brenderup. Vi synger hver dag, når der er morgensamling. Vi har sangtime hver uge og musikklassen får tit os andre til at nynne med. Sangen åbner op for nærvær i fællesskabet – tekster og melodier afslører nye lag af betydning ved at bruge dem ofte.

I teambuilding-aktiviteter sættes din samarbejdsevne på prøve – du bliver bevidst om dine stærke sider og får indblik i, hvor der endnu er mulighed for udvikling. Dine idéer til at løse en bestemt opgave kan ofte forfines og med gruppens hjælp kan samarbejdet flytte bjerge (næsten!).

Fagenes opbygning

Hver uge vil dine fag repræsenteres på denne måde, som ses i fagperioderne herunder.

Når semesteret går i gang, præsenterer underviserne de enkelte fag og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Du skal altså ikke træffe valg før du er helt sikker på, hvad det er, du går ind til.

Uge oversigt

A fag på brenderup højskole A fag          B fag på brenderup højskole B fag           C fag på brenderup højskole C fag          D fag

Vi har delt et semester op i to fagperioder, første og anden fagperiode.

Dit A-fag fylder fire, B fylder to og C og D-fag én blok. 
Se opdelingen grafikken under.

1. Fagperiode (første halvdel)

Vi laver et skema til første fagperiode, hvor du kan vælge mellem to fag.

Vores skema kan ændre sig, da fag og udbud afhænger af hvor mange elever der starter til semesterstart og hvilke interesser eleverne har. 

I ugens løb er der faste aktiviteter hvor alle mødes til foredrag, samlinger, sang og kulturaktiviteter.

2. Fagperiode (anden halvdel)

Cirka midt i forløbet starter fagperiode 2. Her har du mulighed for at vælge de samme fag hvis du vil fordybe dig endnu mere eller helt anderledes, hvis du gerne vil prøve så meget som muligt, eller hvis du er blevet nysgerrig af at tale med dine medkursister om, hvad der sker i deres fag.

Der kan også komme nye, spændende B, C og D-fag alt efter hvad der er interesse for.

“Vi vokser som mennesker, når vi udfordrer os selv og tager chancer”

– Johanna Denning

Ønsker du en rundvisning?

Vil du opleve Brenderup Højskole på Fyn, så kontakt os på telefon 64442414 eller skriv dit telefonnummer her og lad os ringe dig op. 

På en rundvisning kan du få en fornemmelse af hvordan stemningen er på højskolen, hvilke elever der bor på skolen og hvis du har lyst, er du også velkommen til at spise med til frokost, eller deltage i noget af skolens undervisning. På denne måde får du et godt indblik i, hvad der venter dig, på dit kommende højskoleophold.