Tilskud

Har du mulighed for tilskud

Højskolestipendier

Vi har 4 højskolestipendier til kommende semester med opstart august 2024, så har du lyst til et højskoleophold, hvor du bliver klogere på f.eks. bæredygtig byg, kunst, re-design og meget mere, så tøv ikke med at ringe til os og hør om du er i målgruppen for et højskolestipendie.

Kontakt Susanne på
tlf. 50507378
mail: susanne@brenderuphojskole.dk

 

Mulighed for tilskud

På Brenderup Højskole har vi flere forskellige støttemuligheder, heriblandt har vi løbende mangfoldighedspuljer, stipendier, mentorordning og SPS mv. Har du brug for støtte, enten om det er økonomisk eller i undervisningen, så skal du ikke tøve med at henvende dig til vores kontor. Her bliver du mødt med et smil og en snak om netop dine muligheder.

Bæredygtigt byg
Mentorordning

Unge mellem 17 1/2 og 25 år uden en ungdomsuddannelse med behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse har mulighed for at få tilknyttet en fast mentor, som tager hånd om den unge og fungerer som personlig vejleder og sparringspartner. 

For at blive mentorelev skal du kontakte dit lokale UU-center og sammen med din UU-vejleder udfylde en uddannelsesplan, som skal sendes til højskolen.
Vi har mulighed for at nedsætte egenbetalingen for mentorelever efter individuel vurdering.

Pit Stop

Danske personer med orlov fra universitetet eller, som er mellem bachelor- og kandidatprogrammet, kan ved fremlæggelse af dokumentation få nedsat ugeprisen med kr.250,-.

Kommunestøtte

Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune.

Ledige dagpengemodtagere under 25 år

Ledige under 25 år kan få 50 procent af dagpengesatsen under et højskoleophold. Det skal afvikles inden for det første halve år af ledighedsperioden. Du må dog ikke selv have sagt dit job op. Hør nærmere hos dit lokale jobcenter.

Ledige modtagere af kontanthjælp

Kontanthjælpsmodtagere kan eventuelt komme på højskole som led i en handlings- eller aktiveringsplan. Hør nærmere hos din kommune.

Revalidering/Omskoling

Der kan ydes støtte til højskoleophold, som er led i en revalidering, omskoling eller en fastlagt erhvervsplan. Der kan ydes hjælp til nødvendige uddannelsesudgifter.

Sygedagpenge under Højskoleophold

Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke hindrer evt. behandling.

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte indvandrere

Nyankomme flygtninge og familiesammenførte indvandrere, som er omfattet af mulighederne for et introduktionsprogram, kan komme på højskole som en del af deres individuelle kontrakt med kommunen. Flygtninge kan vælge at tage på højskole, straks efter de har fået asyl. De kan eventuelt få støtte af kommunen til at dække egenbetalingen.

Sydslesvig og Sønderjylland

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Færøske elever

Kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn: www.studul.fo.
Tlf.: +298 356 800

Vi har netop modtaget besked om, at stipendiemuligheden til elever i Rigsfællesskabet genoptages med virkning fra 1. februar 2024.

Puljen er nu åben og kriterier og ansøgningsskema kan findes her:

hojskolerne.dk

Grønlandske elever

Du skal henvende sig til Majoriaq i den by, de befinder sig i.

Vi har netop modtaget besked om, at stipendiemuligheden til elever i Rigsfællesskabet genoptages med virkning fra 1. februar 2024.

Puljen er nu åben og kriterier og ansøgningsskema kan findes her:

hojskolerne.dk

Islandske elever

Kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø.
Tlf.: +45 3342 6325
Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor. www.akmennt.is/nu

Svenske elever

Kan søge støtte gennem: Centrala Studiestödsnämmden www.csn.se:
Tlf. +46 6018 6000

Norske elever

Kan søge stipendium og lån til ophold af mindst tre måneders varighed gennem:
Statens Lånekasse for utdanning: www.lanekassen.no.
Tlf.: +47 2272 6700

Finske elever

Kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem
Pohjola-Norden.
Tlf.  +358 9 4542 080