Historien bag

Alle skal have det rart på vores højskole

Hvem er Brenderup Højskole

Højskole med fokus på bæredygtighed

Brenderup Højskole hører hjemme i kredsen af nyere højskoler. Den blev grundlagt i 1986 som Den Nordiske Højskole for Fred i Brenderup Gl. Gæstgivergård. Dengang var det fredsundervisningen som var særligt i fokus. Det var en tid hvor folkelige fredsdemonstrationer udgjorde spydspidsen i kampen for en fredelig verden, og højskolen var dengang med i forreste linje.

I dag er tiden en anden. Uden at glemme vores rødder arbejder vi ud fra en overbevisning om, at moderne fredsarbejde først og fremmest sker mellem mennesker. Fællesskaber på tværs af kultuer, nationaliteter og bæredygtige værdier, er i fokus på Brenderup Højskole. På Brenderup Højskole har vi derfor en lang tradition for at invitere elever ind, fra hele verden.

I mødet mellem danske og udenlandske elever virker Brenderup Højskole som en almen grundtvigsk højskole, der vægter det bæredygtige engagement højt, igennem livets mange aspekter. 

Brenderup Højskoles logo repræsenterer mælkebøtten. Blomstens kerne beskriver elevernes fællesskab på skolen. Cirklen er ujævn, og viser mangfoldigheden og rummeligheden. 

Med tiden ser vi mennesker på skolen der udvikler sig igennem deres højskoletid, derfor symbolisere armene med frøet, elevernes rejse fra spæd blomst til frø der er klar til at flyve til nye destinationer i verden. 

Hvem er Brenderup Højskole

“Hvor du sætter din fod, drysser frø af de drømme du driver imod.”

– Jens Sejer Andersen

Livet på skolen

Brenderup højskole er et sted, hvor der er plads til livslyst, nysgerrighed, undren og eftertanke. Det er en dansk folkehøjskole hvor alle kan deltage, uanset uddannelsesbaggrund, for at blive klogere på livet og sig selv, igennem og sammen med andre. Vi tror på at man gennem morgensamlinger, fællesfag, foredrag og debatter dannes som mennesker og netop derfor, prioriteres disse fællesfag også igennem et semester på skolen. Det er højskoleeleverne på skolen der i høj grad er med til planlægningen og udførelsen, af de mange gode ideer som ofte opstår. Det kunne for eksempel være vinterbadning, fester, filmaftener, sauna- og bål aftner, løbeture til vandet, eller faldskærmsudspring. 

Hverdagen på højskole

Vi deltager i Erasmus+ projektet ”Teaching Organic Literacy in Grundtvigian style”

Vi er medkoordinator og deltager aktivt med elever i Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling.

Vi har bronzemærket i økologisk mad og spiser vegetarisk min. 3 dage om ugen.

Vi arbejder for at styrke den personlige udvikling gennem faglig fordybelse og bred almendannende undervisning i et levende fællesskab
Vi deltager i Erasmus+ projektet ”Teaching Organic Literacy in Grundtvigian style”

Vi bruger kun miljøgodkendte midler i vores rengøring.
Vi underviser i regnvandsindvinding og grundvandsbesparende livsstil.

Vi varmer skolen op med et CO2 neutralt pillefyr og har installeret solpaneler.
I vores offgrid-hus kan man opleve en hverdag 100% uafhægig af fossile brændstoffer.

Vi arbejder for at give forståelse for vigtigheden af den enkeltes engagement i samfundets politiske og økologiske udvikling.
Vi bygger bro mellem lokalsamfundet og den nye, bæredygtige bydel i Brenderup.

Vi underviser i bæredygtigt byggeri.
Vi underviser i genbrugsdesign.
Vi har en Free-shop med tøj, sko og bøger.
Vi sorterer alt vores affald.

Vi underviser elever fra mange forskellige lande i bæredygtige tiltag og muligheder.
Vi varmer skolen op med et CO2 neutralt pillefyr og har installeret solpaneler.

Vi er aktive i plogging (”plocka upp + jogging”) for at forhindre plastik i at nå i havet.

Vi underviser i økologisk havebrug, permakultur og slow food.

Vi arbejder for at give forståelse for vigtigheden af den enkeltes engagement i samfundets politiske og økologiske udvikling.
Vi har elever fra mange forskellige lande og kulturer. Vi underviser i kulturforståelse. 

Vi samarbejder med DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom), Grobund Brenderup, Brenderup Sermathang Venskabsforening og AFS Interkultur.
Vi er med i Højskolernes Bæredygtigheds Netværk.

Verdensmål og bæredygtighedsstrategi i hverdagen og undervisningen


Vi bruger FN’s Verdens Verdensmål for en bæredygtig udvikling som inspiration i hverdagen og undervisningen, og har temadage og projektuger om bæredygtighed.

Mange af verdensmålene har altid været en integreret del af Brenderup højskoles hverdag og mange er kommet til allerede inden de blev formuleret som internationale målsætninger.

Vi ønsker at være 100% bæredygtige.

Vi deltager i Erasmus+ projektet ”Teaching Organic Literacy in Grundtvigian style”

Vi er medkoordinator og deltager aktivt med elever i Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling.

Vi har bronzemærket i økologisk mad og spiser vegetarisk min. 3 dage om ugen.

Vi arbejder for at styrke den personlige udvikling gennem faglig fordybelse og bred almendannende undervisning i et levende fællesskab
Vi deltager i Erasmus+ projektet ”Teaching Organic Literacy in Grundtvigian style”

Vi bruger kun miljøgodkendte midler i vores rengøring.
Vi underviser i regnvandsindvinding og grundvandsbesparende livsstil.

Vi varmer skolen op med et CO2 neutralt pillefyr og har installeret solpaneler.
I vores offgrid-hus kan man opleve en hverdag 100% uafhægig af fossile brændstoffer.

Vi arbejder for at give forståelse for vigtigheden af den enkeltes engagement i samfundets politiske og økologiske udvikling.
Vi bygger bro mellem lokalsamfundet og den nye, bæredygtige bydel i Brenderup.

Vi underviser i bæredygtigt byggeri.
Vi underviser i genbrugsdesign.
Vi har en Free-shop med tøj, sko og bøger.
Vi sorterer alt vores affald.

Vi underviser elever fra mange forskellige lande i bæredygtige tiltag og muligheder.
Vi varmer skolen op med et CO2 neutralt pillefyr og har installeret solpaneler.

Vi er aktive i plogging (”plocka upp + jogging”) for at forhindre plastik i at nå i havet.

Vi underviser i økologisk havebrug, permakultur og slow food.

Vi arbejder for at give forståelse for vigtigheden af den enkeltes engagement i samfundets politiske og økologiske udvikling.
Vi har elever fra mange forskellige lande og kulturer. Vi underviser i kulturforståelse. 

Vi samarbejder med DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom), Grobund Brenderup, Brenderup Sermathang Venskabsforening og AFS Interkultur.
Vi er med i Højskolernes Bæredygtigheds Netværk.

Måltiderne er en vigtig del af fællesskabet

Vi serverer grøn og varieret mad, og arbejder hele tiden på at bruge flest mulige bæredygtige og økologiske råvarer. Vi spiser vegetarretter som hovedmåltid 4 gange om ugen. De dage vi får serveret fisk og kød, er der altid en vegetarmulighed. 

Det er vigtigt for os at skabe ro om middagsmåltidet, der er dagens varme måltid. Derfor præsenteres maden af køkkenet og vi nyder den, sammen i fællesskab i spisesalen, med fokus på samværet og samtalen.

I vores off- grid hus producere vi selv en del grøntsager, som vi bruger i køkkenet om foråret og sommeren. 

 Maden er ikke kun brændstof, den skal nydes.

måltiderne på brenderup
Fag på brenderup højskole
Ønsker du en rundvisning?

Vil du opleve Brenderup Højskole på Fyn, så kontakt os på telefon 64442414 eller skriv dit telefonnummer her og lad os ringe dig op. 

På en rundvisning kan du få en fornemmelse af hvordan stemningen er på højskolen, hvilke elever der bor på skolen og hvis du har lyst, er du også velkommen til at spise med til frokost, eller deltage i noget af skolens undervisning. På denne måde får du et godt indblik i, hvad der venter dig, på dit kommende højskoleophold.

Brenderup Højskole