Priser

Priser for henholdsvis forårsholdet og efterårsholdet

Deleværelse/uge                                     1.650 kr.

Eneværelse/uge                                      1.850 kr.

 

Fælles ekskursioner                                1.000 kr.

Studietur Tyskland                                   4.000 kr.

Studietur Marokko                                   8.000 kr.

 

Indmeldelsesgebyr                                  1.850 kr.

Fri vask/uge                                                 20 kr.

 

Rejse til Nepal i 4 uger
efter forårsholdet                                   7.500 kr.*

Rejse til Nepal i 8 uger
efter efterårsholdet                              14.000 kr.*

Rejse til Kenya**                                 11.400 kr.**

 

Cykel                                                          450 kr.
(heraf depositum 250,-returneres
ved semesterets afslutning
)                   

Cykelhjelm, lygter og refleksvest               150 kr.

Dyne og hovedpude                                   300 kr.

Sengetøj                                                     125 kr.

Glutenallergiker/uge                                     50 kr.

Oplevelsen

2024 hold – Delt dobbeltværelse
2024 hold – Eneværelse

2025 hold – Delt dobbeltværelse**
2025 hold – Eneværelse**

Fælles ekskursioner
Studietur Tyskland
Studietur Marokko

Indmeldelsesgebyr
Fri vask

Rejse til Nepal  i 4 uger efter forårsholdet***
Rejse til Nepal i 8 uger efter efterårsholdet***

Rejse til Kenya****

Cykel (heraf depositum 250,- returneres ved semesterets afslutning)
Cykelhjelm, lygter og refleksvest
Dyne og hovedpude
Sengetøj
Glutenallergiker

Uge pris*

1.650 kr.
1.850 kr.

1.750 kr.
1.950 kr.
20 kr.


50 kr.

20 uger

33.000 kr.
37.000 kr.

35.000 kr.
39.000 kr.

1.000 kr.
4.000 kr.
8.000 kr.

1.850 kr.
400 kr.

7.500 kr.*
14.000 kr.*

11.400 kr.**

450 kr.
150 kr.
300 kr.
125 kr.
1.000 kr.

24 uger

39.600 kr.
44.400 kr.

42.000 kr.
46.800 kr.

1.000 kr.
4.000 kr.
8.000 kr.

1.850 kr.
480 kr.

7.500 kr.*
14.000 kr.*

11.400 kr**

450 kr.
150 kr.
300 kr.
125 kr.
1.200 kr.

* For at finde den rigtige pris til dit ophold skal du blot gange det antal uger du ønsker at tilmelde dig, med ugeprisen. 

** Prisen for højskoleophold i 2025 er steget på grund af generelle prisstigninger i samfundet.

*** Prisen for rejsen til Nepal er ekslusiv vaccination, rejseforsikring, personlige køb, flyrejse og drikkevare. 

**** Prisen for rejsen til Kenya er et cirka og er med flyrejse, ophold, mad og visum. Det er dog eksklusiv vaccinationer og rejseforsikring.

Indmeldelsesgebyret dækker bl.a. administration og materialer.
Betalingen for opholdet bliver opkrævet månedsvis forud.
Indmeldelsesgebyr opkræves i forbindelse med bekræftelse på opholdet.

Højskoleophold for førtidspensionist
Kan du få tilskud?

På Brenderup Højskole har vi flere forskellige støttemuligheder, heriblandt har vi løbende mangfoldighedspuljer, stipendier, mentorordning og SPS mv. Har du brug for støtte, enten om det er økonomisk eller i undervisningen, så skal du ikke tøve med at henvende dig til vores kontor. Her bliver du mødt med et smil og en snak om netop dine muligheder.

Tilskud på brenderup højskole

Vil du med på et eventyr?

Tilmeld dig højskoleopholdet

Foruden at forbedre dine personlige og sociale kvalifikationer,vil et højskoleophold kunne styrke dine personlige udvikling.

Tilmeld dig korte kurser

Fordyb dig i dine interesser eller prøv noget nyt. Under alle omstændigheder er du sikret en uge med glade mennesker, nye oplevelser og hyggeligt samvær.