Værdigrundlag

vort mål er at forene

Vigtigt for os

Skolens formål er at drive en almen
folkehøjskole, der lægger vægt på:

At oplyse om og diskutere menneskerettigheder, demokrati og mellemfolkelige forhold.

At give forståelse for vigtigheden af den enkeltes engagement i samfundets politiske og økologiske udvikling.

At styrke den personlige udvikling gennem faglig fordybelse og bred almendannende undervisning i et levende fællesskab.

Værdigrundlag

At leve på en højskole kræver engagement og ansvarlighed, og de daglige måltider og morgensamlinger er vigtige dele af det fælles liv.

Vi er inspireret af Grundtvigs tanker om, at vi gennem samvær, samtale og undervisning kan blive klogere på livet, og vi betragter det personlige møde mellem elever, lærere og øvrigt personale som grundlæggende.

Vi ønsker at møde hinanden med tillid og forventning i et åbent og fordomsfrit miljø.

Vi understøtter det skabende og eksperimentelle i alle fag og aktiviteter, og skolen som helhed er selv i en stadig fornyelsesproces.

Vores mål er at forene individualitet, fællesskab og faglighed, så dannelse og uddannelse bliver hinandens forudsætning.

Vi bygger på den danske kulturarv. Her kommer elever fra mange dele af verden, og vi bliver til stadighed udfordret og beriget af andre måder at forstå tilværelsen på.

Mellemfolkelig forståelse og opbygning af venskaber på tværs af landegrænser, kultur og sprog er en central del af skolens opgave.

Værdigrundlag og formålet er godkendt på generalforsamlingen i maj 2002

Alle skal have det rart på brenderup

Alle skal have det rart på brenderup

mentorforløb

Mentorforløb og vejledning

Er du under 25 år og uden uddannelse, har du mulighed for at blive optaget på skolen som mentorelev. Dette kræver at du sammen med din UU-vejleder har udarbejdet en uddannelsesplan, hvor et højskoleophold indgår.

Som mentorelev tilbyder vi dig ekstra vejledning udover den ovenfor beskrevne. Du bliver tilknyttet en af vores lærere, som hjælper dig til at nå de mål, der er i uddannelsesplanen. Alle skolens lærere er mentoruddannet.

Når du kommer til skolen, udarbejder vi en skriftlig aftale for forløbet. Vi aftaler, hvor tit vi skal mødes for at snakke om ugen der er gået, og om hvordan det går. Hvis der er behov for det, planlægger vi et møde af længere varighed.

Alt efter ønsker arbejder vi med de mål, som er for den enkelte elev. Det kan f.eks. være et ønske om større selvtillid, forbedring af sprogkundskaber eller et ønske om at blive bedre til at stå op om morgenen.

Mentorforløb og vejledning på brenderup højskole

Alle elever på Brenderup Højskole tilbydes vejledning. Vi mødes i starten af semestret med hver enkelt for afklaring af dit udgangspunkt, behov, forventninger, personlige kvalifikationer, trivsel og drømme. Derudover vil studie- og erhvervsvalg være i fokus. Samtalen rundes af med en handlingsplan.

Den eksistentielle vejledning og den personlige udvikling er med til, i løbet af perioden på højskolen, at give dig afklaring og mod til at vælge studie og/eller erhverv.

I slutningen af semestret tilbydes endnu en samtale, som giver mulighed for at få afrundet, fulgt op og fulgt til dørs.

Udover de personlige samtaler tilbyder vi fælles oplæg, som giver generel viden om arbejdsmarked og uddannelsesforløb. Vi hjælper dig gerne med konkrete ansøgnings- og optagelseskrav, ligesom vi giver dig hjælp til udformning af ansøgning.

Studievejledningen varetages af skolens uddannede vejledere og skolens fastansatte lærere.

Hvis du er elev fra Grønland arrangerer vi desuden besøg af Det Grønlandske Hus. De tilbyder vejledning på grønlandsk om studievalg og hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema.

Hvem er Brenderup Højskole