Handelsbetingelser

KORT KURSUS

Vi bekræfter tilmelding og sender bankoplysninger til indbetaling af tilmeldingsgebyr på kr. 500,- pr. kursist.

Når tilmeldingsgebyr er indbetalt, er du optaget på kurset. Betalingsfrist fremgår af fakturaen.

Senest 6 uger før kursusstart indbetales restbeløbet.

Ved afbud:
Hvis du melder afbud op til 6 uger før kursusstart tilbagebetales tilmeldingsgebyr minus et administrationsgebyr på 300,-.

Ved framelding senere end 6 uger før kursusstart betales intet tilbage, hvorfor vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring. Se evt. Europæiske rejseforsikring.

REJSEKURSUS

Der kan højst være 20 deltagere og der skal mindst være 16 deltagere for at et rejsekursus gennemføres.

Vi bekræfter tilmelding og sender bankoplysninger til indbetaling af et depositum på 1000 kr. – som returneres hvis rejsen ikke gennemføres.

Når tilmeldingsgebyr er indbetalt, er du optaget på kurset. Betalingsfrist fremgår af fakturaen.

Restbeløbet indbetales 8 uger før kursusstart

Senest 6 uger før rejsen gives der besked om rejsens gennemførelse.

Ved afbud:

Ved framelding mere end 8 uger før kurset returneres 700 kr. af depositum

Ved framelding senere end 8 uger før kursusstart betales intet tilbage, hvorfor vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring. Se evt. Europæiske rejseforsikring.

LANGT KURSUS

Vi bekræfter tilmelding og sender bankoplysninger til indbetaling af tilmeldingsgebyr på kr. 1850,- pr. kursist.

Når tilmeldingsgebyr er indbetalt, er du optaget på kurset. Betalingsfrist fremgår af fakturaen.

Efterfølgende betales ophold og øvrige udgifter i løbende rater, som fremgår af fakturaen.

Betales raterne ikke rettidigt, kan dette regnes som afbrydelse af højskoleopholdet (se nedenfor). Beløb indbetalt til dækning af studietur og øvrige engangsudgifter refunderes ikke. 

Ved afbud:
Hvis du melder afbud til et langt kursus tidligere end fire uger før kursusstart, får du 1.000 kroner tilbage. På kurser under 12 uger får du 500 kroner tilbage.

Ved afbud senere end fire uger før kursusstart er det indbetalte beløb desværre tabt.

Afbryder du dit højskoleophold, skal du betale en måneds ekstra skolepenge regnet fra udmeldelsesdagen. Beløb indbetalt til dækning af studietur og øvrige engangsudgifter refunderes som udgangspunkt ikke. 

 

 

 

z

Telefon

Ring gerne.

+45 6444 2414

E-mail

Skriv en mail.

kontor@brenderuphojskole.dk

Adresse

Her finder du os.

Stationvej 54, 5464 Brenderup