dET FORMELLE

Formål, vedtægter, årsplan, undervisnings-miljøvurdering og politik for vejledning og mentorordning

PÅ BRENDERUP HØJSKOLE

Formål 

Skolens formål er at drive en almen folkehøjskole, der lægger vægt på

– at oplyse om og diskutere menneskerettigheder, demokrati og mellemfolkelige forhold

– at give forståelse for vigtigheden af den enkeltes engagement i samfundets politiske og økologiske udvikling

– at styrke den personlige udvikling gennem faglig fordybelse og bred almendannende undervisning i et levende fællesskab.

Værdigrundlag

At leve på en højskole kræver engagement og ansvarlighed, og de daglige måltider og morgensamlinger er vigtige dele af det fælles liv.

Vi er inspireret af Grundtvigs tanker om, at vi gennem samvær, samtale og undervisning kan blive klogere på livet, og vi betragter det personlige møde mellem elever, lærere og øvrigt personale som grundlæggende.

Vi ønsker at møde hinanden med tillid og forventning i et åbent og fordomsfrit miljø.

Vi understøtter det skabende og eksperimentelle i alle fag og aktiviteter, og skolen som helhed er selv i en stadig fornyelsesproces.

Vort mål er at forene individualitet, fællesskab og faglighed, så dannelse og uddannelse bliver hinandens forudsætning.

Vi bygger på den danske kulturarv. Her kommer elever fra mange dele af verden, og vi bliver til stadighed udfordret og beriget af andre måder at forstå tilværelsen på.

Mellemfolkelig forståelse og opbygning af venskaber på tværs af landegrænser, kultur og sprog er en central del af skolens opgave.

Værdigrundlag og formålet er godkendt på generalforsamlingen i maj 2002 

v

FÅ MERE AT VIDE

BESTIL EN RUNDVISNING

l

TILMELD DIG HER