DANSK

Dansk sprog og kultur

PÅ BRENDERUP HØJSKOLE

Faget Dansk sprog og kultur er for dig, som gerne vil lære dansk eller for dig som har dansk som andet sprog. Er du nydansker eller bare i landet for en begrænset periode, er det her, du kan arbejde med dine danskkundskaber på et niveau, der passer dig.

Fordi du bor på højskolen, bliver du hele tiden trænet i sproget og udfordret til at bruge det, du lærer i dansktimerne.
Uanset dit kendskab til dansk er der i denne fagblok gode muligheder for at lære det danske sprog og få kendskab til den danske kultur og det danske erhvervsliv.
Valget er dit!

 

.

Dansk sprog og kulturudveksling

Med udgangspunkt i sprogundervisning – dansk som andetsprog – vil vi arbejde med kulturudveksling.

Den enkelte elev skal i perioden lave en præsentation på dansk om eget land og egen kultur.

Sideløbende vil vi arbejde med grammatik individuelt og i fællesskab.

 

Dansk samfund og kultur

Du får kendskab til dele af den danske kultur og det danske samfund.
Vi vil forberede os på besøg, udveksle erfaring og derefter besøge forskellige danske institutioner.
Vi vil bl.a. besøge et landbrug, snakke med den lokale præst og få et indblik i den danske folkekirkes traditioner. Vi vil høre en dansk 10. kl. fortælle om det danske skolesystem, besøge den lokale børnehave og det lokale aktivitetscenter for områdets ældre beboere.

Parlørdansk – begynderdansk for udlændinge

Undervisningen tager udgangspunkt i at lege med sproget.

Vi vil lave små kommunikationsøvelser, bruge musik, læse små tekster, arbejde med små skriftlige øvelser.

 

Arbejdsmarkedsdansk

•    Ord og vendinger på en arbejdsplads
•    Tekstlæsning og samtale
•    De uskrevne regler, vi har på en dansk arbejdsplads
•    Jobannoncer og ansøgninger
•    Vi vil besøge lokale virksomheder, og det vil være muligt at få en aftale om at komme i praktik en dag ugentligt

Dansk sprog via tekstlæsning

Vi vil læse noveller, avisartikler, små historier.

Sammen vil vi endevende det læste, diskutere, lave små oplæg eller samtale i mindre grupper.

Kreativ skrivning

Vi vil arbejde med at udtrykke os skriftligt.

Skrive både korte og lidt længere historier ud fra fælles oplæg, og vi vil i mindre grupper få skriftlige opgaver.

Danske film

Danmark er kendt for sine gode film og dygtige filminstruktører.

Vi vil arbejde med film, som præsenterer den danske kultur og bestemte tidsperioder.

Vi vil forberede os via tekstlæsning, samtale og diskussion, og vi vil efterbehandle filmen på samme vis.del.

Undervisere

Martin Burlund

Joan Sørensen

v

FÅ MERE AT VIDE

BESTIL EN RUNDVISNING

l

TILMELD DIG HER