fbpx

Handelsbetingelser og privatlivspolitik

KORT KURSUS

Vi bekræfter tilmelding og sender bankoplysninger til indbetaling af tilmeldingsgebyr på kr. 500,- pr. kursist.

Når tilmeldingsgebyr er indbetalt, er du optaget på kurset. Betalingsfrist fremgår af fakturaen.

Senest 6 uger før kursusstart indbetales restbeløbet.

Ved afbud:
Hvis du melder afbud op til 6 uger før kursusstart tilbagebetales alt indbetalt fratrukket tilmeldingsgebyr.

Ved framelding senere end 6 uger før kursusstart betales intet tilbage, hvorfor vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring. Se evt. Europæiske rejseforsikring.

 

REJSEKURSUS

Der skal mindst være 16 deltagere for at et rejsekursus gennemføres.

Vi bekræfter tilmelding og sender bankoplysninger til indbetaling af et depositum på 1000 kr. – som returneres hvis rejsen ikke gennemføres.

Når tilmeldingsgebyr er indbetalt, er du optaget på kurset. Betalingsfrist fremgår af fakturaen.

Restbeløbet indbetales 8 uger før kursusstart

Senest 6 uger før rejsen gives der besked om rejsens gennemførelse.

Under særlige omstændigheder kan prisen forhøjes med op til 10% senest 40 dage inden rejsekursets start. Er prisforhøjelsen mere end 10%, kan rejsedeltageren uden omkostninger afbestille rejsen.

Ved afbud:

Ved framelding mere end 8 uger før kurset returneres 700 kr. af depositum

Ved framelding senere end 8 uger før kursusstart betales intet tilbage, hvorfor vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring. Se evt. Europæiske rejseforsikring.

 

LANGT KURSUS

Vi bekræfter tilmelding og sender bankoplysninger til indbetaling af tilmeldingsgebyr på kr. 1850,- pr. kursist.

Når tilmeldingsgebyr er indbetalt, er du optaget på kurset. Betalingsfrist fremgår af fakturaen.

Efterfølgende betales ophold og øvrige udgifter i løbende rater, som fremgår af fakturaen.

Betales raterne ikke rettidigt, kan dette regnes som afbrydelse af højskoleopholdet (se nedenfor). Beløb indbetalt til dækning af studietur og øvrige engangsudgifter refunderes ikke. 

Ved afbud:
Hvis du melder afbud til et langt kursus tidligere end fire uger før kursusstart, får du alt indbetalt fratrukket tilmeldingsgebyr retur.

Ved afbud senere end fire uger før kursusstart er det indbetalte beløb desværre tabt.

Afbryder du dit højskoleophold, skal du betale en måneds ekstra skolepenge regnet fra udmeldelsesdagen. Beløb indbetalt til dækning af studietur og øvrige engangsudgifter refunderes som udgangspunkt ikke. 

 

 

 

DATAPOLITIK

HVEM ER VI
Vores webstedsadresse er: https://www.brenderuphojskole.dk
Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

KOMMENTARER
Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.
En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

MEDIER
Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

KONTAKTFORMULARER
Cookies
Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.
Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.
Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.
Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

INDLEJRET INDHOLD FRA ANDRE WEBSTEDER
Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.
Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

ANALYTICS
Hvem vi deler dine data med
Hvor længe vi gemmer dine data
Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.
For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU OVER DINE DATA?
Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

HVOR VI SENDER DINE DATA
Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

PRIVATLIVSPOLITIK

 1.   Baggrund og hvem du kan kontakte – den dataansvarlige
Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen.
Brenderup Højskole er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.
Brenderup Højskole har ikke, og skal ikke have, en databeskyttelsesrådgiver.
Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for elever/kursister, medlemmer af skolekreds og andre samarbejdspartnere.
Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til kontor@brenderuphojskole.dk
Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder

2.   Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke.
Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og evt. dine pårørende, som er nødvendige.
Elev-/kursist- og medlemsdata, som Brenderup Højskole er i besiddelse af, opbevares og behandles af undervisnings- og administrative årsager, for at kunne levere den ydelse, som er relateret til ophold, undervisning og medlemskab på skolen.
Personoplysningerne falder i kategorier efter både art. 6, 9 og 87 i Data-beskyttelsesforordningen. Hvad angår oplysningerne efter art. 6, skal hjemlen for disse findes i stk. 1 a (samtykke) og stk. 1 b. Hjemlen for behandling af personoplysninger omfattet af artikel 9 findes i stk. 2 a (samtykke). Behandling af oplysninger om CPR-numre, artikel 87, behandles på grundlag af samtykke, eller hvor der er lovkrav om, at CPR-nummer skal anvendes eller dette er et naturligt og afgørende led i driften af skolen.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke.
Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.
Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.
Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Brenderup Højskole, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for administration af dit højskoleophold i forhold til officielle myndigheder.

De kategorier af personoplysninger, som Brenderup Højskole behandler
Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som: CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.
Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.
Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på skolen og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Brenderup Højskole videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne. 

3.   Indsigt i egne oplysninger
I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre elever og lærere på Brenderup Højskole.
Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten, skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger. Du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.
Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.
Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange, eller er grundløs, kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger, eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.

4.  Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning
I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.
For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter os af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering.

5.   Sletning af Personoplysninger
Brenderup Højskole opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt.
Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.
Når du ikke længere har ophold på Brenderup Højskole, opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Brenderup Højskole, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Brenderup Højskole, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.
Brenderup Højskole opbevarer oplysninger om dit navn, CPR nr., hold og linjefag til evig tid, da højskolen har en forpligtelse til dette for at kunne udstede et højskolebevis til en elev, der har været på et ophold på mindst fire uger, jf. højskolelovens § 15, stk. 5. Det gælder kun elever, der har haft et ophold af mindst fire ugers varighed.
I forbindelse med ansøgning om optagelse på Brenderup Højskole modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.

6.  Datasikkerhed
Brenderup Højskole overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Klagevejledning
Ønsker du at klage over Brenderup Højskoles behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Telefon: 33 19 32 00

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

z

Telefon

Ring gerne.

+45 6444 2414

E-mail

Skriv en mail.

kontor@brenderuphojskole.dk

Adresse

Her finder du os.

Stationvej 54, 5464 Brenderup