Dansk sprog og kultur

Bliv en del af fællesskabet

Uanset dit nuværende niveau i dansk, giver dette fagblok dig en fantastisk mulighed for at forbedre dine sprogkundskaber og få en dybere forståelse for dansk kultur og erhvervsliv.

Oplev det bedste af Danmark gennem spændende undervisning og kulturelle aktiviteter!

nina

Mød underviseren

Dorthe Vembye

Dorthe er et meget kreativt menneske. Hun elsker at være kreativ igennem hendes blomsterværker.

Dorthe er også kreativ igennem hendes fag, her finder hun på nye sjove og kreative måder at undervise det danske sprog og vores interessante kultur.

Undervisningen

Vi vil sammen forberede os på besøg, udveksle erfaringer og udforske forskellige danske institutioner. Blandt de planlagte aktiviteter er:

  • Besøg på et lokalt landbrug for at lære om dansk landbrugstradition.
  • Samtaler med den lokale præst for at få indsigt i den danske folkekirke.
  • Møder med en dansk 10. klasse for at høre om det danske skolesystem.
  • Besøg i en lokal børnehave og et aktivitetscenter for ældre.

Sprogleg og Kommunikative Øvelser

Undervisningen tager udgangspunkt i leg med sproget. Vi vil udføre små kommunikationsøvelser, bruge musik og læse korte tekster. Arbejdet med skriftlige øvelser vil også være en vigtig del af undervisningen.

Individuel og Fælles Grammatik
Vi vil læse noveller, avisartikler og små historier sammen, som vi efterfølgende vil diskutere og analysere i mindre grupper. Der vil være plads til både individuelle grammatikøvelser og fælles grammatikundervisning.

Kreativ Skrivning
Vi arbejder med at udtrykke os skriftligt gennem både korte og længere historier ud fra fælles oplæg. I mindre grupper vil du få skriftlige opgaver, som styrker dine evner til at skrive på dansk.

Arbejdsmarkedsdansk
Lær de nødvendige sprogkundskaber for at begå dig på en dansk arbejdsplads:

  • Ord og vendinger, der bruges i arbejdssammenhæng.
  • Tekstlæsning og samtale om arbejdsrelaterede emner.
  • Forståelse af de uskrevne regler på danske arbejdspladser.
  • Gennemgang af jobannoncer og hjælp til ansøgninger.
  • Besøg hos lokale virksomheder og mulighed for praktik en dag ugentligt.

Se faget igennem kameraet 

dansk unedrvisning
Dansk sprog
Dansk sprog og kultur

Vi liger med sproget

Se faget igennem kameraet 

Vil du vide mere om vores andre fag?

Læs mere om dem her

Det gode liv fag

Friluftsliv

Kreativ Fremtid

Kreativ fremtid

Grønne fingre

Bæredygtighed

Brendere i verden

Brendere i verden

Krop og sind

Krop og sind