Dansk sprog og kultur

Få kendskab til den danske kultur

dansk unedrvisning
Dansk sprog
Dansk sprog og kultur

Vi liger med sproget

Fagets opbygning

Om faget

Du får kendskab til dele af den danske kultur og det danske samfund.
Vi vil forberede os på besøg, udveksle erfaring og derefter besøge forskellige danske institutioner.
Vi vil bl.a. besøge et landbrug, snakke med den lokale præst og få et indblik i den danske folkekirkes traditioner. Vi vil høre en dansk 10. kl. fortælle om det danske skolesystem, besøge den lokale børnehave og det lokale aktivitetscenter for områdets ældre beboere.

Undervisning

Undervisningen tager udgangspunkt i at lege med sproget.

Vi vil lave små kommunikationsøvelser, bruge musik, læse små tekster, arbejde med små skriftlige øvelser.

Med udgangspunkt i sprogundervisning – dansk som andetsprog – vil vi arbejde med kulturudveksling.

Den enkelte elev skal i perioden lave en præsentation på dansk om eget land og egen kultur.

Sideløbende vil vi arbejde med grammatik individuelt og i fællesskab.

Vi vil læse noveller, avisartikler, små historier.

Sammen vil vi endevende det læste, diskutere, lave små oplæg eller samtale i mindre grupper.

Kreativ skrivning
Vi vil arbejde med at udtrykke os skriftligt.

Skrive både korte og lidt længere historier ud fra fælles oplæg, og vi vil i mindre grupper få skriftlige opgaver.

Danske film
Danmark er kendt for sine gode film og dygtige filminstruktører.

Vi vil arbejde med film, som præsenterer den danske kultur og bestemte tidsperioder.

Vi vil forberede os via tekstlæsning, samtale og diskussion, og vi vil efterbehandle filmen på samme vis.del.

Faget som levevej

Uanset dit kendskab til dansk er der i denne fagblok gode muligheder for at lære det danske sprog og få kendskab til den danske kultur og det danske erhvervsliv.

Arbejdsmarkedsdansk

•    Ord og vendinger på en arbejdsplads
•    Tekstlæsning og samtale
•    De uskrevne regler, vi har på en dansk arbejdsplads
•    Jobannoncer og ansøgninger
•    Vi vil besøge lokale virksomheder, og det vil være muligt at få en aftale om at komme i praktik en dag ugentligt

Mød underviseren

Dorthe Vembye

Dorthe underviser i Dansk sprog og kultur. Dorthe er et meget kreativ menneske som kan alt med blomster og det danske sprog. Vil du lære det danske sprog, så er det ”Dansk sprog og kultur” du skal vælge i skemaet.